Rubrika: Motivace

Kdo motivuje Stevena Ballmera?

Slavné video zachycující Steva Ballmera, ředitele společnosti Microsoft, který na pódiu skáče, skanduje a ve finále, kdy se mu konečně povede získat zpátky ztracený dech, prohlásí. „Řeknu vám jen čtyři slova. Já miluju tuhle firmu!“ To je motivace!

V dalším videu hecuje Steve developery. Developers! Developers! Developers!

Advertising! advertising! advertising! Baby

A takhle se do toho opřel v reklamě na Windows XP!

Máme jen jednu otázku: Kdo motivuje Stevena Ballmera???

Kurz negativního myšlení

Znáte to sami nejlépe. Pozitivní myšlení, optimismus, světlé zítřky a „všechno-bude-fajn“ přístup je již pár let velmi moderní. Slýcháte, že se stanete tím, na co myslíte, že je třeba být proaktivní, že je třeba stanovovat priority, prohlubovat návyky, anulovat slabé stránky posílením silných nebo potlačovat negativní myšlenky. Jedna indiskrétní otázka: nemáte někdy chuť se na to všechno vykašlat? 🙂

Přání otcem myšlenky
My Češi jsme přece velmi dobří v pesimismu – stačí si poslechnout libovolného důchodce z našeho okolí. Dnes je ovšem moderní být pozitivní. Kde se ale píše o nedostatku „víry“, který většina znás semtam pociťuje. Kde je napsáno, že bez neštěstí štěstí neoceníme a vlastně bychom ho ani nepoznali. Ve které knize přinášející zaručený návod na šťasntný život je napsáno, že je dovoleno mít blbou náladu a zanadávat si. Proč veškeré to pozitivno vyzařující z knih, seminářů, pořadů a filosofií kontrastuje s realitou, která jednoduše vypadá jinak, nebo ne?

Hrdinští antihrdinové
Mnohem přirozenější je inspirovat se tím, kdo je více jako my. Postava, která má své zlozvyky, slabé chvilky a nedostatky a je s nimi smířena – někdy si na nich dokonce zakládá – ale přes to všechno se nakonec překoná. Takoví hrdinové jsou pro nás mnohem pochopitelnější, v jejich slabostech vidíme své  a paradoxně přinášejí větší naději, než Hrdinové bez bázně a hany. Ukazují nám zajímavý vzorec, který zapadá mnohem lépe do našich životů. Je to pád na dno a nalezení síly se ze dna zvednout. To je něco, s čím se dovedeme smířit víc, než s postavou, jejíž život je dokonalý od počátku až do konce. Dokonalost je mýtus a my to víme, minimálně na podvědomé úrovni. Pokud nám někdo tvrdí opak, můžeme v to doufat a myšlenkou se opájet, ale realita všedního dne nás dříve či později usvědčí z klamu.

Kurz negativního myšlení
Kurz negativního myšlení

Hrdinské antihrdiny najdeme na různých místech, speciálně filmově je tato role vděčná. Vyzkoušel si jí Will Smith jako svérázný superman ve filmu Hancock nebo mnohem dříve upadající John Travolta jako archanděl Michael. Tvůrci filmu Kurz negativního myšlení šli ještě dál a dovedli kontrast mezi ultimátním pozitivnem a realitou do extrému. Poselství, které film přináší si každý přebere po svém, ale v zásadě ukazuje, jak je zdravé být negativní. Respektive jak je zdravé se nahromaděnou negaci uvolnit a dát ji volný průběh a dostat se tak do stavu, kdy vzniklé vakuum může zaplnit něco, co má vyšší kvalitu než stav předchozí.

Nic se nesmí přehánět
Ne nadarmo se říká všeho s mírou. Platit by to mělo i v našem pozitivním přístupu k životu. Je fajn si věřit, semtam si zopakovat pozitivní mantru a pracovat na svých snech. Ale dovolme si semtam zapochybovat, zaklít nebo zavřít notebook a sednout si na chvíli televizi s něcím dobrým na zub. I superhrdinové mají své slabší chvilky a je zdravé se nebrat zas tak moc vážně 🙂

Anthony Robbins – motivační uragán

Obraz řekně víc než tisíc slov, natož když je doplněn o zvukovou stopu – ano, mluvíme o videu. Pokud má někdo dar strhnout davy a nalít jim krev do žil, má vždy o posluchače postaráno. Anthony Robbins je jedním z nejznámějších motivačních speakerů a koučů v USA, za svou kariéru pracoval pro největší světové firmy, celebrity nebo sportovce. Poslechněte si jeho povídání v rámci iniciativy TED.com z roku 2006. Video je v angličtině, ale můžete si zapnout slovenské titulky (View Subtitles-Slovak).

P.S. – i když Tony tvrdí, že motivace není to co dělá, je to právě naopak…a je v tom setsakramentsky dobrý!

Hledáme 7 hříchů motivace

Sedmička je obecně vnímaná jako číslo šťastné, je čtvrtým prvočíslem, protonovým číslem dusíku, počtem tónů základní stupnice, označuje plnost a v křesťanské tradici je to počet hlavních hříchů, které vešly ve známost za éry papeže Řehoře I.

Hřích obvykle označuje jednotlivé, vědomé a úmyslné jednání (nebo naopak nečinnost, myšlenku, projev a pod.) proti Bohu a proti lidem.

Motivace je psychický proces vedoucí k energetizaci organismu.
(Zdroj: Wikipedia.cz)

Hledání sedmičky

Pojďme se společně podívat pod pokličku motivačních přístupů firem, institucí, ale třeba i rodičů či partnerů – a zkusme dát dohromady sedmičku hlavních hříchů MOTIVACE. Přehled níže budiž startovní seznam neduhů, se kterými se potýkáme na denodenní bázi, a které jednoduše způsobí, že náš apel směřující ke kýženému výsledku přinese „jiný“ výsledek.

 1. Dobré nástroje na špatné lidi (a naopak)
  Subjektem motivace je člověk a tento předpoklad je obecně tím nejsložitějším faktorem v celé problematice. Člověk je entita, která je utvářena od doby svého početí, tisíci a milióny podnětů, vjemů a zkušeností a na světě bychom těžko hledali dva stejné jedince. Ani jednovaječná dvojčata nejsou zárukou „stejnosti“, a proto je velmi těžké najít ten správný nástroj pro daného člověka. Obvykle se tak setkáváme s nevhodnout kombinací použitých nástrojů/přístupů a subjektu, který je vůči nim imunní.
 2. Přeceňování peněz jako nástroje motivace
  Je to klišé, přiznávám, ale těžko se smiřuji s představou, že člověk jako vrchol evoluce je na tom tak špatně, že dovede být motivován kousky propoceného papíru víc, než čímkoliv jiným. Je to možná stupněm vývoje naší společnosti (čím vyspělejší, tím je situace „horší“) nebo spíš přebíráme společenská paradigmata, ale motivační programy založené na finančních odměnách mají jen krátkodobý, maximálně střednědobý efekt. Z dlouhodobějšího hlediska nejenomže nefungují, ale působí spíš kontraproduktivně.
 3. Motivovat se musí
  Zdravý člověk, který dělá práci, co ho baví, žije ve spokojeném vztahu a má správně vztahy s přáteli a rodinou motivaci nepotřebuje. Nezbytnost motivace je také výplodem moderních teoriíí a zapomínáme, že nejlepší motivací je ta vnitřní, která vychází z vnímání světa a pozice v něm a má spojitost s přirozenou cestou jednotlivce jednotlivými fázemi života.
 4. Smysl is the king
  Je vaše podnikání smysluplné a přináší lidem/světu hodnotu, která se dá vyjádřit v plusových hodnotách? Vnímáte váš vztah jako smysluplný a jeho pokračování za žádoucí? Smysl činností a věcí má větší význam, než si dovedeme představit. Pokud jednotlivec vnímá práci pro vaši firmu jako smysluplnou, je možné ho motivovat. Pokud ne, jakákoliv motivace nejprve zalepuje černou díru nesmyslnosti a až poté může začít motivovat. Ovšem bohužel pro vás, aktivity bez smyslu mají tak silný negativní dopad, že bojovat proti něčemu takovému je ztrátou času a energie.
 5. Motivace JE pouze podnět
  Podle teorie systému je člověk „složitým strojem“ – tj. cokoliv se mu děje je pouze podnětem, který z jedné strany vniká do jeho „utrob“, tam je zpracován zcela subjektivně a reakce je výsledkem tohoto zpracování. Bohužel mnoho těch co mají za úkol motivovat vnímá člověka jako „jednoduchý stroj“, tj. jako mlýnek na maso, do kterého z jedné strany dáváte kus krkovičky a z druhé vypadne vždy a bez vyjímky mleté maso. Motivace lidské bytosti je tudíž jeden z podnětů, na který pak jednotlivec hledá a vytvoří si reakci. Je tedy třeba zkoušet, opravovat, zkoušet a znovu opravovat…dokud reakce neodpovídají alespoň částěčně zamýšleným cílům.
 6. Motivace jako barter, motivace jako důvod
  „Takže chlapci, tady máte ten stolní fotbálek, ale šéf čeká, že ten projekt bude hotový na konci měsíce!“. Nezní to uplně přesvědčívě, že? Už od malička jsme bohužel vychováváni v principech odměn a trestů, takže z logiky věci by tohle fungovat mohlo, ale často nefunguje, pokud dáte v přímou souvislost odměnu a cíl. Jednoduše se pak stane, že projekt hotov nebude a „chlapci“ v reakci na nespokojenost prohlásí něco ve smyslu „tak si ten fotbálek zas vemte“. Cíle firmy je třeba navazovat na vyšší principy, než jen na nástroje, které se k jejímu dosažení používají.
 7. Lidé se nedají řídit a člověk není „zdroj“
  Může to vypadat, že se opakujeme, ale tohle je jeden z nejpodstatnějších omylů mezi managery. Lidé se nedají řídit jako jiné zdroje a jak je popsáno výše, lidé nejsou, narozdíl od strojů, jednoduší. Pokud chcete zvýšit výkon motoru, stačí šlápnout na plyn. Pokud šlápnete na člověka, nepojede rychleji. Pokud šlápnete na člověka, šlapete na jeho osobnost, vnímání sama sebe, na vzájemný vztah vás dvou a vztah k organizaci, která toto dopustí. Zdroje se obvykle „těží“ až do úplného „vytěžení“, lidé by se měli stimulovat tak, aby v rámci své pozice ve firmě splňovali minimálně požadavky, kterých si jsou vědomi, aby byli oceněni za přidanou hodnotu a aby vnímali smysl ve svém počínání.

Hledání pokračuje

Stvořením těchto sedmi bodů nemáme zdaleka ambice stvořit finální seznam. Slouží pouze jako podnět nebo provokace pro vás, kteří máte s motivováním své zkušenosti. Budeme moc rádi, pokud se s námi o ně podělíte v komentářích k tomuto článku. Motivace je v dnešní neklidné době mantrou a my bychom rádi, s vaší pomoci, vnesli do této problematiku trochu praktického pohledu. Nebojte se přidat i příklady z praxe – ač ze strany těch, co jsou motivováni či těch, co motivují. Klidně si postěžujte, nebo naopak pochvalte, jen nebuďte líní, protože lenost je jedním z hlavních hříchů papeže Řehoře I. 🙂

Jak tedy motivovat, budovat loajalitu a odměňovat?

Lidé mohou ocenit věcné dárky a pozornosti, ale jejich efekt je většinou krátkodobý. Jedna z mála věcí, která člověku zůstane navždy je osobní prožitek – zážitek. Zážitky jsou kořením života a patří mezi témata, na která se často vzpomíná a která díky emocionálnímu prožitku zůstávají nesmazatelně zapsaná v lidské paměti. Zážitky vám mohou posloužit jako nástroj, kterým dáte zaměstnancům, manažerům či obchodním partnerům něco, co bude fungovat ve váš prospěch neustále. Prožitek je věc osobní, takže cílí přesně tam, kam potřebujete – na člověka a na jeho emoce. Prožitek a zážitek se dále násobí tím, že je sdílen s dalšími lidmi. Pokud motivujete pomocí zážitků, získáte i příjemný bonus a to, že se to okolí dozví.

Zážitek jako motivace, jak odměna za věrnost nebo výkon

Zážitky jsou kořením života, přinášejí lidem radost a uvolnění a zůstávají ve vzpomínkách. Pokud si zážitek spojí s vámi, investovali jste své finanční prostředky správně. Zážitek používáme jako nástroj pro udržení věrnosti/loajality vašich zákazníků, motivaci vašich zaměstnanců nebo obchodních partnerů nebo jako stimul pro manažery či ředitele vašich firem.

Široké využití zážitku/prožitku pro:

 • věrnostní programy (pro zákazníky, konečné spotřebitele)
 • programy benefitů (pro zaměstnance)
 • partnerské programy (pro obchodní partnery)
 • motivace zaměstnanců nebo spolupracovníků
 • motivace manažerů a ředitelů (odměny, bonusy)

Zážitek jako:

 • originální dárek
 • nástroj pro PR aktivity
 • podpora prodeje (soutěže, akce)

Pokud vás zajímá víc, kontaktujte nás.